Month: September 2015

SIO holdt infomøte om monsterbygget i Blindernveien 6

Det var “stinn brakke” og topp engasjement da Studentsamskipnaden i Oslo (SIO), ledet an av direktør Trond Bakke (se bildet) informerte om SIOs planer for studentboliger på Blindernveien 6.

SIO var ærlige på at deres hovedmålsetninger var å få flest mulig studenthybler inn på tomten, og foreslår derfor et enormt bygg som sprenger gjeldenede regler og reguleringer:
– Gjeldende regulering tillater en maks høyde på 6 etg. SIO ønsker å bygge to tårn på hhv 16 og 12 etg. med en utnyttelsesgrad på 474 %.
– Gjeldende regulering forutsetter en barnehage i bygget. SIO ønsker ingen barnehage.
– Ønsker kun 45 parkeringsplasser i bygget, under 50 % av gjeldende norm for leilighet/hybel.
SIO ønsker utelukkende en-persons hybler i bygget, ingen par- eller familie enheter. I tillegg opplyser de at gjennomsnittlig botid i deres hybler er ett år. Bygget skal inneholde 600 slike enheter.
Blindern Vel er meget bekymret for konsekvensene dersom dette blir realisert. (Les vår høringsuttalelse i artikkelen under.) Bygget i seg selv vil vandalisere området og være en skygge og sjenanse for hele nabolaget. I tillegg skal det fylles opp med hele 600 enslige studenter på gjennomreise, som ikke har noe tilhørighet eller ønske om å bidra positivt til nabolaget.
Blindern Vel mener derfor:
Bygget må dramatisk reduseres iallefall til gjeldende regulering og høyde (6 etasjer / ca 300-350 hybler).
I tillegg bør sammensetningen av hyblene bedre gjenspeile en students liv og tilrettelegge både for par og familier. Da vil en få lenger botid og en vil få et mer hetrogent bomiljø.
Til sist bør selvsagt barnehagen beholdes som en del av reguleringen.
Les referatet fra møtet (skrevet av SIO):

Årsmøte i Blindern Vel
Torsdag 26 mars blir det Årsmøte i Blindern Vel

Sted: Cafe Abel (kjelleren) på John Colletts plass (KIWI)

Tid: 19:30

Agenda: Gjennomgang av aktuelle saker som BV jobber med, inklusive

-Økonoimi, vedtektsendringer og valg av nytt styre

-Eventuelt

FORSLAG TIL OMREGULERING AV TURVEIBRO OVER RING 3 VED UNIVERSITETSKRYSSET

Blindern Vel og Berg, Nordberg og Sogn Vel protesterer mot at regulert turvei-/gangbro over Ring 3 (jf. S-4134) nå av Statsbygg foreslås erstattet av en turvei, gang-/sykkelvei under Ring 3.

At Statsbygg foreslår en turvei-/gang- og sykkelvei som del av det meget trafikkerte og delvis uoversiktlige veianlegget på stedet, er uakseptabelt. Det bryter med reguleringen i området, med aktuelle offentlige målsettinger og med mål og forutsetninger på stedet mht. miljøforhold og ferdsel.

Les brevet fra velforeningene gjennom lenken under:

http://drive.google.com/file/d/0B1ZG_kV6eJmuRWkyWkF0al9tRVU/view?usp=sharing

SIO lanserer nok et monsterbygg – på kunstgressbane!

trimveienkoloss

Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) planlegger enda et monsterbygg i vårt nærområde, nærmere bestemt ved Domus Atletica / Trimveien 4. Denne gangen ønsker de å fjerne en av de få kunstgressbanene i bydelen og erstatte den med en enorm betongkoloss. Selv studentene selv er kritiske – Oslostudentenes Idrettsklubb har allerede sendt inn klage til Plan og Bygningsetaten.

Blindern Vel har også sendt inn en svært kritisk uttalelse. Se link under:

https://drive.google.com/file/d/0B1ZG_kV6eJmuNVo3WmpzZF9wUDA/view?usp=sharing