Month: February 2016

Nytt lekeapparat på (leke)plass

i286541539289208959-_szw1280h1280_Arvid Storsveens plass ble før kalt “lekern” av naboene, men etter at lekeapparatene var blitt så slitne at bydelen valgte å fjerne dem og erstatte dem med en sandkasse, har det vært lite lek på plassen.

Arvid Storsveens plass ble før kalt “lekern” av naboene, men etter at lekeapparatene var blitt så slitne at bydelen valgte å fjerne dem og erstatte dem med en sandkasse, har det vært lite lek på plassen. 

Blindern Vel etterlyste lekeapparatene, både for å glede de minste, men også for skape litt liv og aktivitet på plassen – slik at den kunne fungere som en møteplass i lokalmiljøet. Men det kom ingen nye lekeapparater, så Blindern Vel bestemte seg for å selv prøve å sette opp nye apparater.
Sparebankstiftelsen DNB synets dette var et verdig formål og besvarte søknaden fra Blindern Vel med en gave på kr 125.000,- I tillegg søkte vellet og Frivillighetsmidler fra bydelen, og fikk tildelt kr 40.000,- Til sammen kr 165.000,- og dermed nok til å sette opp et flott lekestativ på plassen.
Lekeapparatet ble montert i månedskiftet oktober/november og er allerede mye brukt av naboer og ikke minst banehagene i nærområdet. Mye tyder på at dette er noe barna setter pris på!
Blindern Vel vil takke Sparebankstiftelsen DNB for gaven og håper at lokalmiljøet vil bruke det flotte lekeapparatet, og ikke minst bidra til at det vil være flott i mange år fremover.

Gratis Bandyskole på Bergbanen

i286541539288258949-_szw1280h1280_

Lær å gå på skøyter!

Gutter og jenter fra 6-9 år inviteres til å gå på skøyter og spille bandy på Bergbanen 12.30-13.45 de fleste lørdager i vintersesongen. Se http://www.uil.no for fullstendig liste.

Tilbudet er gratis, og du kan få låne utstyr: kølle, ball, vester og hjelm.

Ta med egne skøyter. Møt opp klokka 12.15 hvis du vil låne utstyr. Kyndige instruktører vil lede bandyskolen. Kom innom og prøv!

Velkommen!

Mer info: http://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9336764

FORSLAG TIL OMREGULERING AV TURVEIBRO OVER RING 3 VED UNIVERSITETSKRYSSET

Blindern Vel og Berg, Nordberg og Sogn Vel protesterer mot at regulert turvei-/gangbro over Ring 3 (jf. S-4134) nå  av Statsbygg foreslås erstattet av en turvei, gang-/sykkelvei under Ring 3.

At Statsbygg foreslår en turvei-/gang- og sykkelvei som del av det meget trafikkerte og delvis uoversiktlige veianlegget på stedet, er uakseptabelt. Det bryter med reguleringen i området, med aktuelle offentlige målsettinger og med mål og forutsetninger på stedet mht. miljøforhold og ferdsel. 

Les brevet fra velforeningene gjennom lenken under:

http://drive.google.com/file/d/0B1ZG_kV6eJmuRWkyWkF0al9tRVU/view?usp=sharing

På tide å fornye medlemsskapet i Blindern Vel

Vi bor i et pressområde med stor byggeaktivitet og mange offentlige prosjekter. Dette har store konsekvenser for vårt nærmiljø. Lokalt engasjement er viktig for å gi våre meninger til kjenne, og for å påvirke utviklingen i en beboervennlig retning. Vi trenger tyngden av en stor medlemssmasse bak oss!

Trykk på “Bli medlem” i menylinjen for hvordan å fornye medlemsskapet ditt.

 Eller gå direkte til elektronisk betaling:

http://www.kontingent.no/medlemsskap_blindernvel_2015