Month: March 2016

Velkommen til årsmøte i Blindern Vel!

Vi bor i et pressområde med stor byggeaktivitet og mange offentlige prosjekter. Dette har store konsekvenser for vårt nærmiljø. Lokalt engasjement er viktig for å gi våre meninger til kjenne, og for å påvirke utviklingen i en beboervennlig retning overfor beslutningstagere, bydelen og sentrale organ ut fra lokale utfordringer og behov.

Onsdag 30. mars kl. 19.30 – 21.00

Vestre Aker kirke menighetshus (Ullevålsveien 117)

  • Årsmelding 2015 (se vedlegg)
  • Regnskap 2015
  • Fastsettelse av kontingent for 2017
  • Endring av vedtekter (forslag til nye vedtekter kan leses her: Blindern vel – oppdaterte vedtekter)
  • Valg av styre
  • Valg av revisor

Det vil etter den formelle delen av møtet bli gitt en kort presentasjon av utvalgte saker velforeningen har jobbet med det siste året (se nærmere omtale i årsmeldingen).