Month: June 2016

INFOMØTE OM DETALJREGULERING FOR BLINDERNVEIEN 6

Tid: Onsdag 15.6 kl 19.00 – 20.30
Sted: Auditorium 1, Helga Engs hus, Universitetet i Oslo, Sem Sælands vei 7

 
Møteagenda:
19:00 – SiO ønsker velkommen
19:10 – Dyrvik Arkitekter presenterer planforslag
19:25 – Plan- og bygningsetaten presenterer sitt alternativ
19:40 – Plan- og bygningsetaten opplyser om videre saksgang og prosess
19:45  – Oppklarende spørsmål

Det vil være mulig å sende inn spørsmål på forhånd. Disse sendes til

Dyrvik Arkitekter
v/Halvor Bergan
Maridalsveien 29, 0175 OSLO.
Eventuelt epost: hb@dyrvik.no

Møtestedet er Helga Engs hus på Universitetet:

kartHelgaeng

Klikk på bildet for større versjon

Blindern vel oppfordrer alle interesserte og berørte medlemmer til å gå på informasjonsmøtet, og stille de spørsmål man måtte ha. Plan- og bygningsetaten har varslet at den vil delta, og møtet er derfor en anledning til å vise lokalt engasjementet i saken. For alle dokumentene i saken, se Plan- og bygningsetatens nettside for saksinnsyn (søk på Blindernveien 6 eller sak nr. 201406255): http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/
—-
Nærmere om planforslaget og den offentlige høringen 
SiO innleverte i mars et endelig planforslag for Blindernveien 6, som plan- og bygningsetaten snarlig vil legge ut til offentlig ettersyn/høring. SiOs planforslag innebærer en 5 etasjer høy base som dekker store deler av tomten, og opp fra denne basen to tårn på 11 og 13 etasjer. Planforslaget er ikke nevneverdig nedskalert sammenliknet med den foreløpige skissen som var på høring høsten 2014.
SiO har i sitt endelige planforslag inkludert en barnehage på tomten. Dessuten er plasseringen av tårnene justert noe i forhold til tidligere plassering, angivelig av hensyn til beboere i Blindernveien 4. Men fremdeles sprenger SiOs planforslag alle rammer i den eksisterende reguleringsplanen, både mht. utnyttelsesgrad og høyde. Også det endelige planforslaget fra SiO innebærer i all hovedsak små hybler for single studenter, og ingen leiligheter for studenter med barn. Det blir vesentig færre P-plasser i kjelleren enn vanlig norm. Dertil er det i SiOs endelige planforslag lagt opp til takterrasser og uteservering som vil kunne gi støyplager langt oppover i vårt område.
Blindern vel vil utforme et høringsbrev i forbindelse med den offentlige høringen av SiOs planforslag. Eventuelle innspill til høringsbrevet kan sendes styret v/ Henrik Weisser (henrik.weisser@gmail.com) senest en uke før høringsfristens utløp (dato ennå ikke satt).
Hilsen styret

Utstilling av skisseforslag til torg- og møteplass på John Colletts Plass

BICKS_smarta0ea16114

Bydelsadministrasjonen vil i samarbeid med Blindern Vel  mfl.  åpne en utstilling av skisseforslag til torg- og møteplass på John Colletts Plass. Herved er du invitert til åpningen.

Utstillingen åpnes mandag 06.06. kl. 18.00 i kafè Bicks lokaler på John Colletts Plass. Lokalet har ikke plass til mer enn 40 personer, de som møter opp på mandag vil være spesielt inviterte personer fra lokalmiljøet. Utstillingen vil bestå av 3-4 større plansjer fra hver av leverandørene, samt kopier av de ulike prosjektbeskrivelsene. Det er meningen at utstillingen skal være synlig hele juni måned, og det planlegges også en facebook-gruppe der interesserte kan gi kommentarer og vurderinger omkring forslagene.  Prosjektgruppa tror dette skal kunne åpne for en aktiv medvirkning fra lokalmiljøet i den videre planprosess.

Tre firmaer har deltatt i konkurransen, Dronninga Landskap AS, Arkitektene AS og Østre Linje AS, sistnevnte er også engasjert i reguleringsarbeidet for Grefsenplatået.