Utstilling av skisseforslag til torg- og møteplass på John Colletts Plass

BICKS_smarta0ea16114

Bydelsadministrasjonen vil i samarbeid med Blindern Vel  mfl.  åpne en utstilling av skisseforslag til torg- og møteplass på John Colletts Plass. Herved er du invitert til åpningen.

Utstillingen åpnes mandag 06.06. kl. 18.00 i kafè Bicks lokaler på John Colletts Plass. Lokalet har ikke plass til mer enn 40 personer, de som møter opp på mandag vil være spesielt inviterte personer fra lokalmiljøet. Utstillingen vil bestå av 3-4 større plansjer fra hver av leverandørene, samt kopier av de ulike prosjektbeskrivelsene. Det er meningen at utstillingen skal være synlig hele juni måned, og det planlegges også en facebook-gruppe der interesserte kan gi kommentarer og vurderinger omkring forslagene.  Prosjektgruppa tror dette skal kunne åpne for en aktiv medvirkning fra lokalmiljøet i den videre planprosess.

Tre firmaer har deltatt i konkurransen, Dronninga Landskap AS, Arkitektene AS og Østre Linje AS, sistnevnte er også engasjert i reguleringsarbeidet for Grefsenplatået.

2 comments

  1. Dette er spennende! John Collets plass trenger oppgradering, men kan den levende Abels Hage være med å prege plassen også i fremtiden?

    Like

  2. Er det mulig å publisere oppgaveteksten / konkurranseprogrammet som ligger til grunn for skisseforslagene til John Collets plass?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s