Month: February 2019

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og planprogram til offentlig ettersyn – Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1

Skjermbilde 2019-02-27 09.17.32

NRK ønsker å omregulere sin eiendom på Marienlyst og noen tilgrensende arealer som vist i kartet nedenfor, fra offentlige bygninger til bolig, næring og andre blandete offentlige og private formål.

Hensikten er å legge til rette for flerfunksjonell byutvikling med en ny bygate gjennom området, torg og plasser, parkdrag, boliger, næring og andre funksjoner relatert til universitetet, kultur og idrett, og lokal handel og service. Kringkastingshuset og Store studio med uteområder er fredet av Riksantikvaren og skal ivaretas gjennom bevaring og ny bruk. Det er laget to planalternativer som skal utredes, med ulike andeler bolig og næring.

Dersom planforslaget blir vedtatt, vil dette innebære en endring av kommuneplanens arealdel fra bebyggelse og anlegg (institusjonsområde) til bebyggelse og anlegg (utviklingsområde indre by).

Forslaget til omregulering skal konsekvensutredes. Program for planarbeidetlegges nå ut til høring og offentlig ettersyn. Forslag til planprogram er lagt til gjennomsyn på www.nrk.no/flytte-info. Du kan også se saken på www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn, saksnummer 201718902.

Som et ledd i medvirkningen i høringsperioden inviterer NRK til «Åpen dag»
25. februar mellom kl. 16 og kl. 20. Her kan naboer og andre interesserte møte opp for å få informasjon om planprogrammet for Marienlyst og prosessen videre.Representanter fra NRK, Plan- og bygningsetaten og andre fagpersoner vil være tilstede og tilgjengelig for dialog og spørsmål.
Sted: Studio 2 på Marienlyst, oppmøte ved Publikumsinngangen.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det på e-post til innspill@nrk.noeller postadresse Prosjekt Marienlyst, NRK, RBM5, 0340 Oslo.

Høringsfristen er 21. mars.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med NRK ved Jon Espen Lohne,prosjektdirektør, jon.espen.lohne@nrk.no, tlf. 415 65 554 eller Nils Bjarne Foss,prosjektleder, nils.bjarne.foss@nrk.no, tlf. 992 44 496.

Informasjonsmøte om Livsvitenskapsbygget

Fredag 8. februar markerte statsminister Erna Solberg starten på byggingen av Livsvitenskapsbygget på øvre Blindern. I den anledning ønsker Statsbygg å invitere naboer til et nytt møte, denne gang for å orientere nærmiljøet om byggeprosjektet, anleggsfasen og fremdriften.

TID/STED

TORSDAG 28. FEBRUAR 2019
KL. 18.00-19.00
STED OLE-JOHAN DAHLS HUS (IFI2), GAUSTADALLEEN 23B, MØTEROM 2269

PROGRAM

  • Status i prosjektet ved prosjektdirektør Per Roger Johansen, Statsbygg
  • Byggearbeidene og fremdrift ved anleggsleder Helge Skaftå, HENT AS
  • Hva skjer videre? ved prosjektdirektør Per Roger Johansen, Statsbygg
  • Spørsmål

Det blir lett servering.

Velkommen!