Vedlikehold på T-banen mellom Forskningsparken og Ullevål stadion

Melding fra Sporveien:

“Det vil bli foretatt nødvendig sporvedlikehold mellom Forskningsparken og Ullevål stadion fra 24.06-28.06. Arbeidet utføres på natt. Dette er støyreduserende tiltak. Støy må påregnes og vi prøver å berøre hver nabo i så kort periode som mulig.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s