Nyhetsbrev fra Statsbygg angående Livsvitenskapsbygget

Det har pågått graving på tomten siden påske. På grunn av tomtens utforming må gravearbeidene utføres i flere etapper, og etappe 1 ferdigstilles i dissedager. I uke 28 – uke 30 er det planlagt fellesferie og da skal det ikke pågå arbeider på tomten.

Etter sommerferien vil tilrigging og ny oppstart skjefra og med uke 31. Frem til jul vil det være fire hoved-aktiviteter på tomten:

  • Stabilisering av underliggende grunn. Arbeidsoperasjonen går ut på at det «vispes» betong og kalk i grunnen for å stabilisere/forsterke grunnen.
  • Spuntarbeider.Spuntriggvilbenytteetvibrasjonslodd for å sette ned spuntnåler i omkrets rundt tomten. Bruk av vibrasjonslodd er den mest skånsomme og minst støyende metoden for denne type arbeid. Dette er likevel det mest støyende arbeidet som kommer til å bli utført. Første etappe vil være langs-iden av tomten som vender mot Bukken Bruses vei. Oppstart mot Bukken Bruses vei blir i uke 31/32 med varighet to til tre uker. Øvrig spunt vil foregåi perioden september til desember.
  • Gravearbeider for å bistå for spunt- og stabiliseringsarbeidet.
  • Omlegging av vann- og avløp som i dag går på tvers over tomten. Betongarbeider, rør- og grave-arbeider vil utføres i forbindelse med omleggingen. Omleggingen vi ikke påvirke naboers vann og avløp. Det er forventet noe støy og vibrasjoner i forbindelse med disse arbeidene. Prosjektet vil derfor kontinuerligovervåke støynivået, støv og rystelser på omkring- liggende arealer. Slik vil vi påse at vi holder oss innenfor

gjeldende lover og regler, samt kunne iverksettekorrigerende tiltak om behov. For å gjøre dissemålingene er det plassert sensorer. Resultatene kontrolleresavBrekkeStrand,somerfagansvarlig for akustikk, støy og vibrasjoner i prosjektet.

Vi er i tillegg i dialog med Bydelsoverlegen for erfaringer og dialog rundt arbeidet. Vi vil bidra med oppdatert informasjon jevnlig, og informere om eventuelle endringer.

Vi håper at arbeidene ikke vil påvirke naboer i særlig stor grad. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s