Month: August 2020

Utvikling av NRK-tomten

Ferd, som har kjøpt Marienlyst-tomten av NRK, inviterer til innspill for å få “innsikt i dagens bruk, behov og hvilke interesser som finnes i nærmiljøet både for de som bor, besøker og arbeider på Marienlyst.” Blindern vel oppfordrer alle til å bidra med innspill som kan bidra til at Marienlyst utvikles på en måte som kommer vårt område til gode. Frist: 23. august. https://lyst.ferd.no/medvirkning/