Utvikling av NRK-tomten

Ferd, som har kjøpt Marienlyst-tomten av NRK, inviterer til innspill for å få “innsikt i dagens bruk, behov og hvilke interesser som finnes i nærmiljøet både for de som bor, besøker og arbeider på Marienlyst.” Blindern vel oppfordrer alle til å bidra med innspill som kan bidra til at Marienlyst utvikles på en måte som kommer vårt område til gode. Frist: 23. august. https://lyst.ferd.no/medvirkning/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s