T-banen

Vedlikehold på T-banen mellom Forskningsparken og Ullevål stadion

Melding fra Sporveien:

“Det vil bli foretatt nødvendig sporvedlikehold mellom Forskningsparken og Ullevål stadion fra 24.06-28.06. Arbeidet utføres på natt. Dette er støyreduserende tiltak. Støy må påregnes og vi prøver å berøre hver nabo i så kort periode som mulig.”