Regnskap

Blindern Vel har begrensede inntekter og utgifter. Arbeidet er basert på frivillighet. Inntektene, i form av kontigenter, brukes til drift av vellet, men dersom det ikke er noen kostnadskrevende saker, fordeles noe videre til Hagebybladet og lokale idrettrslag og korps. Resterende midler spares på konto til fremtidige saker.

Regnskap 2011 (revidert av Petter Skalmerud):
https://docs.google.com/open?id=0Byx0Y5REfRGScjRvN2o5MFNiYjQ

Regnskap 2010 (revidert av Petter Skalmerud):
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Byx0Y5REfRGSMDlmNjA5NjAtYTc0NC00OTI1LWI2NzMtM2Y2MTg4OTkyNWJj&hl=en&authkey=CPHkmpEN

Regnskap 2009 (revidert av Hild Kinder):
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Byx0Y5REfRGSODFhMzZlNjItNzBmNS00ZGNlLTgxOWItMmMzNTAyODE2YzE2&hl=en&authkey=CPH44cEL